Annons

Sök telefonnummer

API

Eftersom det är ni besökare av sidan som bidrar med data är det inte mer än rätt att ni även ska kunna få ta del av detta på ett smidigt sätt.
Använd gärna vårat REST-baserade API till egna projekt som ligger inom samma område. Tänk på att inte belasta oss i onödan, fråga gärna innan.

Socialt

Teknisk dokumentation

Version 2 av vårat API ger dig tillgång till data om ett telefonnummer genom ett enkelt REST-anrop.
Du anropar alltid mot https://api.missatsamtal.se

APi:et är uppdelat i tre delar, sök, lista och posta. Sök används för att hämta data, lista hämtar de x vanligaste numren och företagen och Posta när du vill lägga till data till ett telefonnummer.
Posta kräver en api-nyckel vilket du erhåller genom att kontakta oss och berätta om ditt syfte.

Sök

Parametrar (get eller post)
action (search) format (json, xml) standard json
number
numberOfCompanies (1,2,3,4) key (din nyckel)

Exempel
https://api.missatsamtal.se/?action=search&format=xml&number=0454760200&numberOfCompanies=1
Hämtar data för telefonnummer 0454760200, visar det företag som mest förknippats med detta nummer och returnerar data som xml.

Svar
data/number - numret du sökte efter
data/comments - totalt antal kommentarer
data/companies/ - de numberOfCompanies mest angivna företagen
data/companies/company/name - namn på företaget
data/companies/company/comments - antal kommentarer som angett detta företag

Lista

Parametrar (get eller post)
action (list)
format (json, xml) standard json
limit (max 500) key (din nyckel)

Exempel
https://api.missatsamtal.se/?action=list&format=xml&limit=10
Hämtar de 500 vanligast förekommande numren med tillhörande företag.

Svar
data/company/number - numret
data/company/name - tillhörande namn, Telefonförsäljare om vi ej vet namnet

Posta

Parametrar (post)
action (post)
format (json, xml) standard json
number - endast siffror (måste anges)
company - vilket företag som ringde (måste anges)
comment - kommentar (måste anges)
key (din nyckel)
test - anges bara vid testning, innebär att data ej sparas hos oss

Svar
data/error - Vid fel data/ok - Allt ok

Creeper Missat samtal på Google+