Sekretesspolicy, senast uppdaterad: 2017-02-06

Data som skickas och tas emot
När appen anropar MissatSamtal.se skickas alltid IP-nummer med, detta för att kunna föra statistik, skydda våra tjänster från missbruk samt att kunna vidta åtgärder om något ollagligt skrivs. När applikationen ska söka upp information, t.ex. vid ett inkommande samtal, skickas telefonnumret till vårt API för att kunna se om vi kan identifiera det som en känd telefonförsäljare. Vi säljer givetvis inte dessa telefonnummer, varken nu eller i framtiden. Samtalshistorik, sms-logg samt telefonbok skickas aldrig till oss, dessa rättigheter behövs endast för att kunna visa senaste samtal, senaste sms samt söka operatör genom att välja ett nummer i din telefonbok.
Read phone state krävs för att kunna slå upp inkommande nummer i realtid.

Annonser och statistik
För att få fram statistik används Google Analytics och för att visa annonser används Google Admob. Kakor Appen använder kakor för att kunna få fram statistik och annonser. Läs mer om kakor här: https://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/